logo
images

Tarihdeki Büyük Türk Devletleri

AVRUPA HUN DEVLETİ
• Kurucusu Balamir’dir.
• Doğu Roma’yı fethederek vergiye bağlamıştır. Bu anlaşmaların isimleri ise ‘’Margos’’ ve ‘’Anatolyus’’ anlaşmalarıdır.
• En önemli hükümdarı ise Attila’dır.
• Anadoluya ayak basmışlardır.

AVARLAR
• Kurucusu Bayan Han’dır.
• Sasaniler ile beraber İstanbul’u 2 defa kuşatan Devlettir.
• Üzengi yapımını Avrupa’ya öğreten Devlettir.
• Frank saldırıları sonucunda yıkılmışlardır.

KÖKTÜRKLER (522)

• Kurucusu Bumin Kağan’dır.
• Başkenti Ötüken’dir.
• Asya Hun Devletinden sonra Orta Asya da siyasi birliği sağlayan Devlettir.
• Tapo Kağan zamanında ‘’Budizm’’ dinini kabul ettiler.
• Türk adını siyasi yaşamda kullanan ilk Türk Devleti olma niteliği taşımaktadır.
• En parlak dönemini ‘’Mukan Kağan’’ zamanında yaşamışlardır.
• Çin ile sürekli İpek Yolu için mücadele etmişlerdir.
• Zamanla 2’ye ayrılıp her ikisi de Çin’e bağlanmıştır.
• Ayrıca Asya Hun Devleti zamanında yapılan Tötü Kanalını kullanan ilk devlettir.

KUTLUKLAR (2. KÖKTÜRK DEVLETİ)

• Kurucusu Kutluk Kağan’dır.
• Başkenti Ötüken’dir.
• Orhun Abideleri bu Devlet zamanında yazılmıştır.
• Önemli hükümdârları Bilge Kağan, Kül Tiğin’dir.
• Bilinen en önemli vezir ‘’Tonyukuk’’ bu Devlette yaşamıştır.
• Batılı Tarihçiler tarafından Vezir Tonyukuk Türklerin Bismarc’ı olarak nitelendirilir.
• Köktürk kaynaklarında ise Vezir Tonyukuk Apa Tarkan olarak adlandırılır.

KIRGIZLAR

• Ölülerini yakan tek Türk Kavimidir.
• Kırgız adına ilk defa Orhun Abidelerinde rastlanır.
• Dünya tarihinde milletler arası yarışma düzenleyen ilk devlettir.
• Dünyanın en uzun destanı olan ‘’Manas’’ destanı bu Devlet tarafından yazılmıştır.

Bir önceki yazımda « makalem var.


Yorumlar (1 Yorum)

  • gerçekten islamiyet öncesinden beri gelir türkler güclü akıllı ve çevik insanlardır ve hep öyle kalacaklardir süphem yok türkün gücünü görmek isteyen kızdırması yeterlidir !!!

Bir Yorum Yazmak İstermisiniz ?